RAS & Domarhandledning

RAS (Rasspecifika Avelsstrategier)
Inkluderar svensk statistik samt strategier och mål.

Raskompendium
Inkluderar historik, ursprung, mentalitet samt exteriör.